Vilkår og Betingelser

1. Betingelser

Ved at gå ind på dette websted, der er tilgængeligt fra https://myhealthguide.org/, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af webstedet og accepterer, at du er ansvarlig for, at du overholder gældende lokal lovgivning. Hvis du er uenig med nogen af disse vilkår, er det forbudt at få adgang til dette websted. Materialerne på dette websted er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning.

2. Brugslicens

Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne på MyHealthGuide.org’s websted til personlig, ikke-kommerciel gennemgående visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af ejendomsretten, og under denne licens må du ikke:

ændre eller kopiere materialerne;
bruge materialerne til kommercielle formål eller til offentlig visning;
forsøge at foretage reverse engineering af nogen software på MyHealthGuide.org’s websted;
fjerne ophavsret eller andre ejendomsretlige angivelser fra materialerne; eller overføre materialerne til en anden person eller “”spejle”” materialerne på en anden server.

Dette vil lade MyHealthGuide.org opsige eller blokere din adgang ved overtrædelse af nogen af disse begrænsninger. Ved opsigelse vil din ret til visning også blive opsagt, og du bør destruere alle downloadede materialer i din besiddelse, uanset om de er i trykt eller elektronisk format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Alle materialer på MyHealthGuide.org’s hjemmeside leveres “”som de er””. MyHealthGuide.org giver ingen garantier, det være sig udtrykkeligt eller underforstået, og negerer derfor alle andre garantier. Desuden giver MyHealthGuide.org ingen erklæringer om nøjagtigheden eller pålideligheden af brugen af materialerne på sit websted eller på anden måde vedrørende sådanne materialer eller websteder, der er knyttet til dette websted.

4. Begrænsninger

MyHealthGuide.org eller dets leverandører vil ikke blive holdt ansvarlige for eventuelle skader, der vil opstå ved brug eller manglende evne til at bruge materialerne på MyHealthGuide.org’s hjemmeside, selv om MyHealthGuide.org eller en autoriseret repræsentant for denne hjemmeside er blevet underrettet, mundtligt eller skriftligt, om muligheden for sådanne skader. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger på implicitte garantier eller begrænsninger af ansvar for tilfældige skader, disse begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

5. Revisioner og fejl og mangler

Materialerne på MyHealthGuide.org’s websted kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. MyHealthGuide.org lover ikke, at nogen af materialerne på dette websted er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. MyHealthGuide.org kan ændre materialerne på sit websted til enhver tid uden varsel. MyHealthGuide.org har ingen forpligtelse til at opdatere materialerne.

6. Links

MyHealthGuide.org har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til dets websted, og er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne linkede websteder. Tilstedeværelsen af et link betyder ikke, at MyHealthGuide.org støtter webstedet. Brugen af ethvert linket websted sker på brugerens egen risiko.

7. Ændringer af vilkårene for brug af webstedet

MyHealthGuide.org kan til enhver tid og uden forudgående varsel revidere disse brugsbetingelser for sit websted. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse brugsbetingelser.

8. Dit privatliv

Læs venligst vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

9. Gældende lov

Ethvert krav relateret til MyHealthGuide.org’s Website skal være underlagt dansk lovgivning.”